контекстная реклама
Երազների մեկնություն
Գլխավոր » Ֆայլեր » Երազ

ԱՍՏ­ՎԱԾ
21.02.2017, 22:51

ԱՍՏ­ՎԱԾ

  • Եթե երա­զում Աստ­ված եք տես­նում, այդ երա­զը ոչ մի լավ բան չի խոս­տա­նում: Ձեզ կա­րող է իշ­խել բռ­նա­կալ կին:
  • Եթե Աստ­վա­ծը խո­սում է ձեզ հետ, զգույշ եղեք, ձեզ կա­րող են դա­տել: Գոր­ծե­րը նույն­պես հա­ջող չեն լի­նի: 
  • Այդ­պի­սի երա­զը կան­խա­տե­սում է առող­ջու­թյան քայ­քա­յում և նույ­նիսկ կա­րող է նշա­նա­կել վա­ղա­ժամ մահ: 
  • Եթե տես­նեք, որ Աստ­ված բարյ­ացա­կամ է ձեր նկատ­մա­մբ, ու­րեմն սպաս­վում է հայտ­նի անձ­նա­վո­րու­թյան հովա­նա­վո­րու­թյուն, որը հա­ջո­ղու­թյուն կբե­րի:
  • Եթե տես­նում եք աղո­թող Աստ­ծուն, ձեզ սպաս­վում է զղ­ջում և խո­րը ափ­սո­սանք կա­տար­վա­ծի առի­թով:
  • Աստ­վա­ծա­մայր տես­նե­լիս սպա­սեք եր­ջա­նիկ իրա­դար­ձու­թյուն­նե­րի:
  • Զո­հա­սե­ղա­նը հայտն­վում է երա­զում, որ­ ձեզ պաշտ­պա­նի սխալ­ներ գոր­ծե­լուց: Այդ երա­զը կա­րող է նշա­նա­կել շու­տա­փույթ զղ­ջում:

 

loading...

контекстная реклама сайтов

Բաժին: Երազ | Ավելացրեց: Armen08 | Տեգեր: աստված, երազ
Դիտումներ: 588 | Բեռնումներ: 0 | - Վարկանիշ -: 0.0/0
Մեկնաբանություն՝: 0
avatar
loading...
Օրը կգա, բարին՝ հետը